new tai | old tai | 中文 | English | Thai

  ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦹᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦸᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ

作者: 时间:2018-11-30 12:09:42

2b-3.jpg

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦗᧅ ᦠᦸᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦠᦸᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ。 ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ  ᧒᧘ ᦅᦳᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧔ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ。(ᦔᦳᧂᧈ ᦺᦎᧉ )

  ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦸᧈ ᦟᦱᧉ、ᦠᦸᧈ ᦺᦡᧉ ᦐᧄ ᦢᧁᧈ ᦐᧄ、ᦟᦻ ᦙᦹ ᦷᦖᧆ ᦢᧁᧈ ᦷᦖᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。ᦂᦱᧃ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ。 ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦹᧉ ᦶᦓᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦎᧂᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦙᦱ,ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦟᦱᧉ ᦠᦸᧈ ᦟᦱᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧃᧈ)