new tai | old tai | 中文

ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦻᧈ ᦠᦽᧉ ᦠᦸᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦑᦹᧅ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦊᦴᧈ

作者: 时间:2018-11-30 12:08:28

2b-1 .jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦜᦳ ᦗᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦠᦽᧉ ᦠᦸᧉ   ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗᧐ ᦔᦳᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦓᦲᦰ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᧆ ᦊᦱᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ、ᦓᦲᧆ ᦊᦱᧉ ᦊᦱᧂ ᦔᦴ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦈᧅ ᦡᧇ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦌᧄᧉ。

  ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦈᧅ ᦙᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦶᦏᧄ ᦉᦲᧃᧉ ᧑,ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ ᦙᦱ ᦶᦏᧄ。ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ  ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦑᦹᧅ ᦶᦏᧄ ᦺᦞᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ。  

(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)