new tai | old tai | 中文

ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ

作者: 时间:2018-11-30 12:06:35

  2b-4.jpg

  ↑ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦁᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦕᦻᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦱᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ、ᦠᦴ ᦎᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ。ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦵᦵᦑᧉ。    (ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ)