new tai | old tai | 中文

ᦅᧂᧈ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦡᦲ

作者: 时间:2018-08-03 08:21:19

 C0730002-01b-李建洪.jpg

 ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦷᦎᧅ ᦜᦻ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦊᦱᧂ ᧖ ᦎᦼᧈ ᧖ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦟᦴᧉ ᦟᦱᧆ ᦃᦱᧆ ᦗᧂ,ᦅᦳᧃ ᦞᧅ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦈ。ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᧖ ᦎᦼᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦳᧂ ᦑᦱᧂ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧂ ᦊᦱᧂ。(ᦵᦟᧀᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦌᧂᧉ、ᦵᦵᦒᧃᧉ ᦁᦱ ᦟᦲᧃᧉ)