new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦟᧄ

作者: 时间:2017-12-29 10:51:00

ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ,ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᧞ ᦈᦹᧃ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦕᦾᧈ ᦡᦲ ᦈᦹ ᦠᦸᧄ ᦟᧄ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦌᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦃᦻ ᦐᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓、᧔ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦹᧅ ᦈᦹᧃ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦠᧃᧉ。
(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦏᦸᧆᧈ)