new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦟᧄ

作者: 时间:2017-12-29 10:51:00

ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ,ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᧞ ᦈᦹᧃ ᦃᦻ ᦓᧃᧉ ᦕᦾᧈ ᦡᦲ ᦈᦹ ᦠᦸᧄ ᦟᧄ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦋᦱᧆ ᦠᦳᧄ ᦌᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦑᧉ。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦃᦻ ᦐᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓、᧔ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦑᦹᧅ ᦈᦹᧃ ᦐᧂ ᦗᦸᧂ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧆ ᦠᧃᧉ。
(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦏᦸᧆᧈ)