new tai | old tai | 中文

ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者: 时间:2017-12-29 10:52:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧓ ᦆᧄ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、ᦶᦉᧃᧈ 、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦺᦔ  ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦺᦖᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ。
 ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ、ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦠᧃ ᦈᦸᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦜᧂ ᦺᦐ ᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦆᦻᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦺᦡᧉ、ᦊᦴᧈ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ、ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂᦣᧂᧈ ᦺᦡᧉ”ᦔᦲᧃᦎᦱ ᦖᦻ,ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦂᦱᧃ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。
  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ、ᦞᦼ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ、ᦓᧄ ᦗᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。
ᦔᦳᧂᧈᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦺᦖᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦻᧉ ᦷᦃᧂᧈ  ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈᦓᧃᧉ。      (ᦶᦌᧁᧈ ᦜᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ)