new tai | old tai | 中文

ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦆᧄ ᦶᦈᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2017-12-29 10:50:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ  ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ 、ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᧞ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᧄ ᦠᦱ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧆ ᦑᦱᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。
  ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᧕ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ  ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ、ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ᧞ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ;ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ、ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ、ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦣᧉᦂᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦓᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦢᧁᧈ ᦜᦳᧆ ᦵᦉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᧓᧕ ᦠᦳᧄᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦁᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ。
   ᦺᦎᧈ ᦂᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦏᧄ ,ᦺᦓ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ,ᦂᧄᧈ ᦑᦹ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。
(ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦜᦲᧈ ᦵᦙᧀᧉ)