new tai | old tai | 中文

ᦠᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦡᦲ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ

作者: 时间:2017-12-29 10:49:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦱ᧐ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ  ᧔ ᦙᦴ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。
  ᦵᦞ ᦟᦱ  ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦙᦱ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ、ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦳᧅᧈ 、ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦎᦱᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦓᧇ ᦉᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦻ。ᦵᦑᧄ ᦙᦱ:ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ、ᦂᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ,ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃᦱ᧒ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ;ᦕᧅ ᦌᦲᧃᧉ ᦉᦻᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ  ᦡᦲ ᦃᦻ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦛᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ。
   ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦱ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦺᦡᧉ ᦑᦽ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ,ᦍᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ,ᦠᦹᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦕᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᦻ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ、 ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦗᧂ ᦓᧃᧉ ᧟。
  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᦠᧄ ᦙᦱᧉ ᦓᧃᧉ 。(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)