new tai | old tai | 中文

ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦎᦸᧃᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ

作者: 时间:2017-12-22 08:06:00

 

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳᧂ ᦎᦸᧃᧈ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧞ ᦡᦲᧃ ᦷᦟᦰ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ  ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧔᧓ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧃᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕᦵᦑᧆ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦶᦟᧂᦰ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧟。
 (ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ )