new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ

作者: 时间:2017-12-14 16:07:00

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦶᦏᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。  
ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦏᧁᧈ ᦔᦱᧈ ᦷᦆᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂᦜᦸᧈ ᦊᦱᧂ  ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦒᦳᧂᧈ ᦷᦟᧆ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦍᦱᧁ ᦙᦲ ᧓ᦱ ᦜᧅ,ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦱ᧕ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦷᦅᧆ ᦑᦲᧈ ᦇᦸ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦅᦸᧉ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ,ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦷᦅᧆ ᦇᦸ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦔᧂ ᦜᧅ  ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦺᦞᧉ,ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦰᦓᦱ。ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ,ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉᦓᦲᦰ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦚᧂ ᦜᧅ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᧞ ᦶᦔᧂ ᦷᦣᧉ ᦟᦸᧄᧉ ᧒ ᦏᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ  ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。
(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)