new tai | old tai | 中文

ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦙᦱᧅ

作者: 时间:2017-12-07 15:15:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦀᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧒᧓ ᦵᦣᦲᧃ,ᦔᦾᧈ ᦚᦱᧉ ᦓᧄᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ,ᦵᦍᦰ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦡ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦺᦡᧉ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧓᧖ ᦶᦍᧃᧉ。
  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦀᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦃᦸᧆ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦓᧃᧉ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧒᧓ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧒᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦣ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦃ ᦓ ᦺᦞᧉ ᦡᦲ。
(ᦋᦴᧈ ᦶᦈᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ、ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ )