new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ

作者: 时间:2017-12-07 15:16:00

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦆᧄᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ  。
  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦷᦜᧂ ᦙᦳᧂ ᦕᦱᧉ ᦊᦱᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦸ ᦡᦸᧅᧈ ᦓᦱᧂ ᦂᦻ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦻᧈ ᧞ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦲᧃᧉ ᦋᦻ ᦶᦂᧁᧉ ,ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ 、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ 、ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉᦡᦴ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。
ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦓᦱᧂ ᦂᦻ ᦋᦲᧃᧈ ᦌᦻᧈ ᦓᧃᧉ 。

 (ᦶᦌᧃᧉ ᦶᦘᧁᧈ )