new tai | old tai | 中文

ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦖᧈ

作者: 时间:2021-02-09 16:54:33

 ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ, ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦓᧃᧉ,ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦙᦲ ᦱᦱ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦙᦲ ᧙ᦱ ᦑᦲᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦲ ᧙᧖ ᦢᦱᧃᧉ,ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦞᦱᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧙ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦂᧃ。ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦱ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧓᧒᧕᧒ ᦙᦴ,ᦺᦐᧈ ᦐᦲᧉ,ᦓᦱ ᦙᦲ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦱ᧗᧓᧒ ᦙᦴ,ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦙᦲ ᦱᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᦱ᧕᧒᧐ ᦙᦴ。ᦺᦓ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦉᦳᧂ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ,ᦠᦽᧉ ᦑᦱᧂᧉ ᦗᦱᧆ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦵᦔᦲᧂ ᦡᦲᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ、 ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ、 ᦡᦸᧃ、 ᦠᦽᧉ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ, ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦡᦲ ᦵᦄᦲᧉ ᦁᧃ“᧓ ᦜᧅ ᦅᦸᧉ ᦝᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦅᦸᧂᦰ ᦐᦽᧈ ᧑ ᦙᦲ ᧓ ᦟ ᦤᦴ” ᦓᧃᧉ。ᦔᦲ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ、ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦙᦱ,ᦵᦖᧀ ᦖᦸᧅᧈ ᦅᦳᧄᧉ ᦙᦳᧂ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦋᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。   

 ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ

ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦷᦑᧅ ᦺᦣᧉ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ、ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ、ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦞᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦒᦳᧂᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ、 ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ。ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦺᦘᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ”、“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ”、“ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ”ᦂᧇ ᦑᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ“᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓”ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ。ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ、ᦷᦠ ᦙᦸᧃᧈ ᦑᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦂᧄᧈ ᦟᧄ ᦣᦸᧄ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。 ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ, ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒᧘,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒。

 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ

 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦙᦱ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ, ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ、ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦷᦣᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦌᧄᧉ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ、“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ” ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ、ᦎᦹᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ、ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦀᧁ“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ”ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ, ᦵᦑᧁ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ、ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦉᦲᧃᧉ ᧑。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ、“ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦣᦾᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦾᧈ ᦣᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᧞ ᦓᧄ ᦀᧁ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ“ᦂᦲᧃ ᦀᦲᧄᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦀᦳᧃᧈ” ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ“ᦵᦔᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ、ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ。ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓᧔ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧃ。 ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦱ᧓᧗᧙ ᦵᦣᦲᧃ ᧕᧖᧒᧙ ᦅᦳᧃ ᦠᦱᧅ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧟,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦸᧈ ᦺᦗ, ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ、ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ

 ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦍᧇ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦁᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦜᦻ,ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ,ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ,ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦵᦑᧄ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦉᧇ ᦡᦸᧅᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ ᦵᦡᧆ ᦎᦲᧂᧈ,ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ、ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦙᦳᧃ ᦙᦱᧅ ᦓᧃᧉ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦟᦱᧉ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦎᦲᧃ ᦡᦲᧆᧈ。 ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦈᦳᧂᧈ ᦃᧁᧈ “ᦍᦲᧃᧉ ᦆᦻ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ” ᦙᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦀᧁ ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᦹᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

 ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ ᦂᧇ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ

 ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦁᧃ“ ᦢᦱᧃᧉ ᧑ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦉᦸᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦜᧂ ᧑” ᦱ᧓ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ “ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ” ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧄᧉ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦉᦳᧆ ᦔᦻ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦖᧈ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦉᦲ ᦎᦲᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᧓ ᦜᧂ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦱ᧕᧙᧕ ᦅᦳᧃ,ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦠᦱᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ 。ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦑᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦎᦱᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᧔᧕ ᦅᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᧔᧒ ᦅᦳᧃ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓᧓,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ 。ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᧃ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ“ᦺᦡᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦺᦆᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦡᦲ”ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ

ᦵᦵᦎᧈ ᦅᧁᧈ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、ᦘᦸᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧃ ᧞ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ。ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ《ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦩᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ》ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᧃᧉ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ。ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦚᦻᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦁᧃ“ᦱ᧐ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦗᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦣᦲᧃ”,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦏᦹᧂ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦅᧁ ᦅᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ“᧗ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ”ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ、ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦟᦴᧈ ᧑。 

 (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)