new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

作者: 时间:2019-09-05 09:41:03

  ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ 。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦀ ᦏ ᦺᦓ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦁᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦷᦠ ᦒᦲ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᦱ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦹᧈ; ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᧞ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦝᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧃᧈ、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ、ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦗᦱᧆ ᦂᧇ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。

ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

 ᦙ ᦷᦓ ᦘᦱᧆ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ: ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦚᦻᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦁᧃ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ、ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦁᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᧔ ᦕᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ。

 ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ: ᦟᦳᧅ ᦓᧄᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ、 ᦩᦱᧄ ᦐᧅ ᦐᦱ、 ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ、 ᦩᦱᧄ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦞ。ᦆ ᦢᦲᧆ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦩᦱᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ。ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦵᦣᧆ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦠᦱᧅ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᧞ ᦆ ᦢᦲᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᧞ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

 ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦉᧄᧈ ᦵᦵᦤᧂ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ: ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、 ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦟᦸᧆ ᦅᦳᧃ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ ᦂᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦅᦹᧃ ᦃᦹᧃᧉ; ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦍᦰ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦝᧆ ᦝᦸᧅ ᦂᧃ, ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦷᦠᧂᧈ ᦠᦻ ᦗᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦴᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦉ ᦎᦱ、 ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ。ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦷᦑᧂᧈ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦊᧈ、ᦌᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦶᦎᧅᧈ ᦝᦳᧂᧉ,ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦞᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦏ ᦓᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦶᦑᧉ。ᦙᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦑᧂᧈ ᦒᦳᧂᧉ ᦈᦹᧈ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ:“ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ,ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᧁ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦓᧃᧉ。”

  ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦲᧃ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦁᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦈᦹ ᦍᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑, ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、 ᦞ ᦏᦳ、 ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦋᦲᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧃ、 ᦉᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦉ ᦵᦖᦲ , ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ ᦜᦻ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦐᦾᧉ,ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦙᦸᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦎᦸᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦶᦎᧅᧈ ᦝᦳᧂᧉ ᦂᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦍᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦑ ᦉᦱ ᦎᦸᧈ,ᦶᦩᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ。ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦉᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᧃᧉ ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦑᦸᧅ ᦶᦟᧅ ᦂᧃ, ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ、 ᦷᦍᧈ ᦊᦸᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ, ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦙᦱᧂᧉ ᦟᦴᧉ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ。

 ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ  ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ、ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦵᦵᦉᧃᧉ ᦍᦱᧁ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦎᧄᧈ ᦉᦳᧂ, ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ, ᦢᧁᧈ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦕ ᦖᦱᧆ ᧞ ᦊᦱᧉ ᦐᦲᧇᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᧑ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦡ; ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ, ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦏ ᦓᦰ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。

 ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ  ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ ᦓᧃᧉ ; ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦎᦸᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧕᧖ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦵᦉ ᦂᧃ; ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ、 ᦂᦱᧄᧈ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦻ ᦎᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ、 ᦺᦈ ᦎᦲᧆ ᦺᦈ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ。

 ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ

 ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦘᦸᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧉ:“ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦣᧁ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦶᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ,ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦓᧃᧉ, ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦃ ᦙᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦷᦃᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ、 ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦉ ᦄᧆ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦶᦑᧂᧈ ᧑ ᦟᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ。”

 ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ。 ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦵᦀᧉ ᦂ ᦟᦱᧆ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦠᧃᧉ ᦗᦹᧂᧈ ᦺᦡᧉ、 ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ、 ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦑᦽ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦂᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ ᦖᧃᧉ ᦶᦂᧃᧈ。ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦂᧃ, ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦚᦻᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦁᧃ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、 ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦈᧄᧈ ᦵᦟᦲᧃ、 ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ 。

 ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ,ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ,ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ; ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ, ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦐᦱᧉ; ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦆᦹᧃ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ,ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦷᦟᧂ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦆᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。

 ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ、 ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦟᦸᧅ ᦆᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦊᦱᧉ ᦵᦎᧅ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦏᦹ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦖᧉ ᦠᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦁᧃ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ; ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。

 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦲᦰ ᦵᦎᧃ ᦵᦓᧃ ᦑᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、 ᦒᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᧞ ᦕ ᦖᦱᧆ ᦡᦴ ᦵᦵᦩᧃ ᦅᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、 ᦷᦆᧇ ᦇᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᧞ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦈᧇ ᦣᦲᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦅᦸᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ 。ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᧞ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦷᦠ ᦗᦹᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦱᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ、 ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、 ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᧞ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ。ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦞᧃᧈ ᦶᦩᧃᧈ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᧞ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ。

   (ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ、   ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦡᦱ)

3-02副本.jpg