new tai | old tai | 中文

ᦉ ᦷᦜᧇᧈ ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦞᧆ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦙᦲᧂ

作者: 时间:2019-06-21 08:25:56

IMG20190615104427.jpg

ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈᦏᦹᧂ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ, ᦵᦋᧂ ᦵᦐᦲ  ᦉ ᦷᦜᧇᧈ ᦞᦲ ᦠᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦞᧆ ᦵᦵᦉᧂ ᦵᦙᦲᧂ 。

ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦓᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦇᦱᧄ ᦎᦲ ᦅᦸᧂᧉ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ ᦊ ᦵᦵᦊᧂᧈ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦵᦠᧈ  ᦷᦆ ᦑᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ 。 (ᦃ ᦐᦱᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ)