new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ

作者: 时间:2015-07-31 17:13:00

ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ  ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ,ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᧁᧉ ᦞᧆ ᦉᦱ ᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ,ᦅᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦲᧃ ᦑᦱᧃ ᦒᧄ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦡᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦜᧂ,ᦠᦸᧄ ᦊᦸᧇ ᦶᦍᧂᧈ ᦺᦋᧉ,ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦙᧁ ᦶᦔᧂᧉ,ᦢᦳᧇ ᦷᦠ ᦎᦲ ᦎᦱ ᦂᧃ。ᦅᧃ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦲᧃ,ᦅᧃ ᦑᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᦱᧃ。
(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ)