new tai | old tai | 中文

ᦑᦱᧃ ᦑᦳᧂ

作者: 时间:2015-05-04 15:30:00

 ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ(ᦔᦲ ᦡᧇ ᦵᦙᧆ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦑ ᦱ᧓᧗᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦟᦳᧂ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ)ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧂ ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,  ᦑᦱᧃ ᦑᦳᧂ ᦔᧅ ᦅᧁᧉ ᦎᦳᧃᧉ ᦉ ᦜᦲ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦱ᧓᧗᧗ ᦷᦎ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦟᦱᧇᦅᧄᧉ ᦋᦴᧈ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ,  ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ  ᦷᦑᧅ ᦏᦹᧂ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ。  ᦆᦸᦰ ᦵᦈᧇ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ、  ᦆᦸᦰ ᦺᦃᧉ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦂᦻ,  ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦃᦻ ᦖᦻ、 ᦣᧂ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᦸᦰ。  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)