new tai | old tai | 中文

ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ

作者: 时间:2015-05-04 15:33:00

 

ᦔᦲ ᦡᧇ ᦵᦙᧆ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦑ ᦱ᧓᧗᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦟᦳᧂ ᦱ᧐ ᦆᧄᧈ,   ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦶᦂᧈ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦟᧀ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ,  ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ  ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦵᦑ ᦞ ᦢᦳᧆ ᦵᦑ ᦞ ᦡᦱ ᦙᦱ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,  ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。  ᦶᦙᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦜᧇ ᦺᦔ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ,  ᦎᦹᧃᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦶᦉᧃ。   ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ,  ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ ᦍᦱᧁ。
  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)