new tai | old tai | 中文

ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦆ ᦵᦵᦉᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦙᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ

作者: 时间:2014-10-30 15:10:00

(ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦲ ᦅᦸᧂᧉ ᦎᦲ ᦂᦸᧂ、ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ。)

(ᦗ ᦓ ᦓᦻ ᦉᧅ ᦑᦲᧇ . ᦺᦂ ᦵᦟᦲᧅ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦘᦲ ᦃᦳ ᦉᧂ ᦆᦱ。)

(ᦺᦓ ᦞᧆ ᦗᦸᧅ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦏᦳᧂ ᦗᦱ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᦹᧉᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂ ᦏᦲᧃ。 )

ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ, ᦙᦲ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦛᦻᧈ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ、ᦷᦣᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦆ ᦵᦵᦉᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦴᧉ ᦎᦱ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦆ ᦵᦵᦉᧆ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ,ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦻ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ。ᦟᦼ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧉ ᦚᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᧞ ᦗ ᦓ ᦓᦻ ᦉᧅ ᦑᦲᧇ . ᦺᦂ ᦵᦟᦲᧅ ᦉ ᦙᦱ ᦋᦲᧅ ᦉ ᦘᦱ ᦓᦲ ᦎᦲ ᦢᧃ ᦍᦱ ᦎᦲ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦱᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᧞ ᦔᦱᧅ ᦅᧄ。
 ᦟᦼ ᦍᦳᧂ ᦷᦆᧉ ᦞᦱᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦲ ᦂᦻ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ ᦶᦎᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ,ᦏᦹ ᦐᧅ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂ ᦑᧄ ᦢᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ。ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦲ ᦞᧆ ᦞᦱ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧘᧗ ᦜᧂ,ᦒᦱᧆ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧕ ᦷᦡᧂ,ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦱ ᧓ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧖᧕ ᦎᦳᧃ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦆᦴ ᦢᦱ ᦱ᧒ ᦎᦳᧃ,ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦣᧃ ᦟᦲᧅ ᦷᦎ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧙᧐ ᦎᦳᧃ,ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦹ ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦙᦲ ᧓᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ。ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦲ ᦂᦻ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ、ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。ᦏᦹ ᦉᦱ ᦉ  ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ,ᦔᦲᧃ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ  ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ、ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦲ ᦂᦻ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧇ ᦃᦳᧄᧈ ᦟᦳᧂ ᦂᧃ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、 ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ᦠᧃᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦡᦲ。
  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦂᧃ,ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦠᦻ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᧞ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦏᦹ ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦓᦲ ᦂᦻ ᦵᦏ ᦟ ᦞᦱᧆ,ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦶᦎᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ  ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦂᧃ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦋᦴ ᦚᦻᧈ ᦋᦴ ᦗᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ。ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦗᦳᧆ ᦒ ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ  ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆᦉ ᦤᦸᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᧞ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦈᧁᧉ ᦆ ᦶᦉᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦕᦻᧈ ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦺᦔ ᦑᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦞᧆ ᦔᦱᧈ ᦵᦋ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦉᧃ ᦙᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦞᧆ ᦵᦋᧂ ᦷᦜᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ, ᦗᦸᧅ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ,ᦗᦸᧅ ᦺᦐ ᦗᦸᧅ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦎᦲᧆ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦈᧁᧉ ᦆ ᦶᦉᧆ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ  ᦉ ᦤᦸᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ。 
ᦗ ᦓ ᦓᦻ ᦉᧅ ᦑᦲᧇ .ᦺᦂ ᦵᦟᦲᧅ ᦞᦱᧈ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦈᧁᧉ ᦆ ᦶᦉᧆ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦻᧈ ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦑᦱᧃ ᦙᦱ ᦑᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦱ ᦑᦱᧃ ᧟  ᦱ᧓ ᦔᦲ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᧟,ᦑᦲᧇ ᦑᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦲᦰ  ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᧒ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦠᦻ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ  ᧞ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ。 ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ ᦠᧃᧉ,ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦑᦱᧃ ᦕᦱᧉ ᦂᧃ ᦏᦲᧃ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦆ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ、 ᦇᦹᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦞᧆ ᦞᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦺᦓ ᦞᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦻ ᦷᦜᧂ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ/ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ)