new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦞᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”

作者: 时间:2021-05-27 17:20:28

0520-01YWB-010-201599-原文件.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ“ᦞᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、ᦖᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦅᦹᧃ、ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄᦇᦱᧄ”ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦷᦢᧆ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦽᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ“ᦞᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ”ᦓᧃᧉ。(ᦷᦝᧂᧉ ᦓᦲᧂᧉ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)