new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ --ᦖᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦶᦗᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2019-07-01 16:25:10

   3b-1.JPG

   ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᦾᧉ ᦜᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦵᦑᧁ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ 。ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦑᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。

  ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦵᦞᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ  ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦞᧂ ᧑, ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦉᦳᧂ  , ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᧖ ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦜ ᦙᦱ ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᦓᦹᧂᧈ ᦱ᧕ ᦔᦲ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ 。 ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ,ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ,ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ “ ᦵᦞᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦒᦲ ᧑ ”。

  ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ”, ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ “ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ”, ᦵᦑᧁ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ”, ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ 。ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦗᦲᧉ ᦒ ᦘᧃ ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦑᦴᧈᦢᦱᧃᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦅᦴ ᦶᦊᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦱᧉ 、 ᦵᦞᧂ ᦑᦲᧇ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦱ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ 。

  ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦴ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ   ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦑᦴᧈ ᦌᦲᧈ ᦂᦱᧃ“ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ” ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

  ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦎᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ,ᦂᦱᧃ“ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ”ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ、ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦉᦗ、 ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦢᦱᧈ ᦶᦣᧂ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。

  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦗᦲᧉ ᦒ ᦘᧃ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦠᧃᧉ, ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ、ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ  ᦷᦝᧂᧈ ᦶᦈᧃᧈ、 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦒᦲ ᦱ᧓ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦏᦹᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦓᧃᧉ。 ᦵᦊᧄᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦋᦸᧄ  ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧃ ᦠᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦍᦲᧃᧈ , ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲᧁᧉ ᦍᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦍᦲᧉ ᦔᦳᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦞᦻ ᦞᦸᧆ。 ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦵᦞᧂ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ 、 ᦑᧂ ᦷᦆᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ、ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦔ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦈᧅ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ“ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ”ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦑᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦵᦑᧁ  ᦉᦻ ᦑᦱᧂ“ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦈᧇ ᦃᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦂᧃ”ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦅᦴ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ“ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦶᦌᧂᧈ ᦏᦻᧈ ”ᦒᦲ ᧑ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦗᦹᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦗᦱᧈ ᦗᦲ ᦌᦳᧂᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦓᧃᧉ, ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧇ ᦇᧁ“ᦅᦸᧂᦰ ᦐᧄ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ”、ᦑᦲᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ  ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ”。

  ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦇᦱᧄ ᦅᦴ ᦶᦊᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦺᦖᧈ ᦉᦳᧂ,ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦠᦹᧂ ᦓᦱᧃ ᦓᧃᧉ。ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ, ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦵᦟᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ“ᦔᦱᧈ ᦁᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ”, ᦢ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦢᧉ ᦇᦹᧃ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。 

  ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ ᦒᦳᧂᧈ ᦈᦲᧈ ᦶᦊᧃᧈ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦶᦎᧈ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦓᦱᧃᧉ ᦌᦱᧁᧉ,ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦗᦸ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦔᦻ ᧟,ᦔᦲᧃ ᦵᦖᦲᧂ ᦷᦃ ᦂᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ,ᦺᦡᧉ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ。

   ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦂᧇ ᦵᦖᦲᧂ ᦚᦻ ᦒᦳᧂᧈ ᦈᦲᧈ ᦶᦊᧃᧈ,ᦀᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧃ,ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦶᦎᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦇᦱᧄ ᦅᦴ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ,ᦶᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧂ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ 。ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ“ᦃᧃ ᦒᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ”ᦋᦲᧉ ᦓᧄᧉ,ᦂᦱᧃ “ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ”ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦉᦹᧈ ᦑᦹᧅ ᦍᦻᧉ ᦢᦱᧆ ᦃᦹᧃ ᦢᧅ ᦺᦖᧈ,ᦞᧃ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ。

   ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧅ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦡᧂ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ“ᦃᧃ ᦒᦰ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᧒ ᦐᦽᧈ”

  ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ,ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧈ ᧓᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦻ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦩᦱᧈ ᦶᦌᧁᧉ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᧖ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᧑。 ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃᧈ  “ᦺᦂᧉ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ” ᦓᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧑。 ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ, ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ, ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦶᦩᧃᧈ ᧑”, ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦷᦋᧂᧉ ᦷᦅᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ。

  ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ, ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ《ᦂᦱᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦞ ᦏᦳ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ( ᦌᦲᧃᧉ ᦶᦒᧃᧉ)》 , ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦶᦩᧃᧈ ᧑”。 ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦀᧁ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦔᦲ ᦷᦃ ᦐᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦎᧈ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ、ᦑᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦜᧁᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦆᦱᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ、ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ、ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦶᦩᧃᧈ ᧑”,ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦝᧀᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦞ ᦏᦳ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦶᦒᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦩᦱᧉ ᦶᦌᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᧑ ᦞ ᦏᦳ ᦶᦩᧃᧈ ᧑”。

  ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦃᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦡᧂ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ,ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᦸᧉ ᦀᧁ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦁᧃ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙ ᦓᧃᧉ,ᦵᦌᧉ ᦃᦼ ᦃᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦷᦡᧂ ᦷᦤᧂ ᦟᦻ ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦃᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧙,ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ《ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ  ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ》,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ,ᦍᧂ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ”。

  ᦃᧁᧉ ᧒、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ, ᦌᦲᧃᧈ ᦶᦒᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂᦰ ᦈᦱ “ᦅᦸᧂᦰ ᧒ ᦙᦸᧃᧈ”, ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦀᧁ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦆᦴᧉ“ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ 5A ᦕ ᦵᦑᧆ” , ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦆᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦱ ᦍᧇ, ᦆᧄ ᦠᦱ   ᦘ ᦑᦲᧆ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦆᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦺᦊᧈ ᦒᦲ ᧒ ᦓᧃᧉ,  ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦌᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦆᦴᧉ ᦙᦲ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦠᦽᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧕ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ。

  ᦵᦞᧂ ᦑᦲᧇ ᦉ ᦛᧃ ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ  ᦉᦱᧂᧉ“ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦓᦾᧉ ”ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ“ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ”

 ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᧕ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ ᦔᦻ, ᦙᦲ ᦅᦸᧂᦰ ᦑᦲᧂ ᦆᦴᧉ ᦷᦝᧂᧈ、  ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦞᧂ ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ、 ᦏᧄᧉ ᦓᦲᧉ ᦷᦞᧂᧈ ᦎᦳᧂᧈ、 ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦋᦴᧈ ᦒᦱᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ, ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦋᦲᧁ ᦌᦲᧈ ᦶᦜᧃᧈ , ᦉᦱ ᦟᦱ ᦶᦎᧄᧉ ᦋᦱᧆ ᦱ᧐ ᦜᧅ, ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦅᦸᧂᦰ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ  ᦉᦳᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ -- ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦠᦲᧃ ᦕᦱ ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦷᦙᧉ ᦍᦱᧉ, ᦈᦹ ᦔᧃ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦅᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ ᦈᧁᧉ ᦞᦸᧂᧉ  ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ”。

  ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦠᧂᧈ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ , ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦠᧂᧈ ᦜᦲᧈ ᦌᦼ ᦉᦹᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦱᧆ ᦙᦱᧅ  ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ 。 ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧔ ᦷᦎ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ, ᦔᦲ ᧒᧐᧐ᦱ ᦷᦎᦈᦸᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ 4A ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑。 ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ᧘ ᦆᧄᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ: ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ, ᦙᦲ ᦞᧆ ᦒᦓ ᦒᧄ  ᦜᦻᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ 。

  ᦃᧁᧉ ᧒ 、 ᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦌᧃᧈ ᦑᦴᧈ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ “  ᦙᦸᧃᧈ ᧒ ᦐᦽᧈ” ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ , ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦱᧃᧉ 5A ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ “ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ” ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ, ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ “ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦗᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ, ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ、ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦔᧆ ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦢᧇᧈ ᦺᦖᧈ,ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ。 ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ, ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦶᦃᧅᧈ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧘᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧘ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ (ᦗᦸᧅ), ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ; ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧖ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧘᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒ᦱ ᦔᦳᧃ。

  ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦀᦸᧄᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦀᦸᧄᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦈᦸᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ“ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦋᧂᧈ” “ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ” “ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦲ ᦏ ᦜ ᦆᧄ  ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉᦔᦱᧂ ᦒᦲ ᧑” “ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦞᧆᦒᦓ ᦒᧄ ᦷᦙᧃ ᦷᦡᧅ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ”。 

 ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦀᦸᧄᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦔᦻ,ᦶᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦑᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦐᦲ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ ᦺᦡᧉ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧆᦟᦲ ,ᦈᦹ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ “ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦊᧈ”。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ, ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦝᦴᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦌᦱᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦀᦸᧄᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦏ ᦜ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。 ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦺᦡᧉ ᦔᦲ ᧑  ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟, ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ“ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦀᦸᧄᧈ”。 “ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ ᦀᦸᧄᧈ ᦓᦾᧉ”ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ、 ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦏ ᦜ ᦺᦊᧈ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦓᧃᧉ。

   ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、 ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦆᧄ)

3b-2.JPG3b-4.JPG3b-7.JPG3b-5.JPG