new tai | old tai | 中文 | English | Thai

ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ

作者: 时间:2018-11-09 16:21:49

C1106001-01b-李建洪.jpg

ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦕ ᦺᦃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦟᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦉᦸᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ。(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ、ᦋᦳᧂᧈ ᦟᦲᧉ ᦜᦲᧈ)