new tai | old tai | 中文

ᦏᧄᧉ ᦀᦲᦰ ᦇᦴᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ

作者: 时间:2017-01-09 15:31:00

ᦏᧄᧉ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ  (ᦷᦟᧉ ᦌᦼ ᦎᦳᧂᧈ) ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦟᧉ ᦌᦼ ᦎᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦱᧉ ᦵᦆᦲᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦏᧄᧉ ᦓᧃᧉ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦔᦲᧃ  ᦑᦲᧈ  ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。(ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ/ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦇᦹᧃ)