new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦻᦵᦵᦎᧂ ᦍᦸᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ

作者: 时间:2016-11-25 17:18:00

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦃᦻ ᦵᦵᦎᧂ ᦠᦸᧄ ᦍᦸᧄᧉ ᦉᦲ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ  ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。
    ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦗᦸᧂᦰ ᦷᦊᧅ ᦀᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧓᧗ ᦅᦳᧃ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧙ ᦑᦲᧈ,ᦟᦴ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦵᦵᦎᧂ ᦠᦸᧄ ᦍᦸᧄᧉ ᦉᦲ ᧗᧒ ᦂᦲᧃᧉ,ᦈᦹ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᧞ ᦚᦱᧉ ᦺᦖ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ。
    ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦈᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ。(ᦎᦸᧃᧈ ᦌᦲᧁᧈ ᦈᦲᧃᧈ)