new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᧞ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ

作者: 时间:2016-11-25 17:13:00

   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᧞ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦲ ᦍᦲᧁᧉ ᦝᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦼᧈ、ᦷᦣᧂ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᧄᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ  ᧒ ᦚᦻᧈ ᧒ ᦗᦻ  ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。
ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦂᧆ ᦎᦱ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᧞ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᧞  ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦂᧃ、ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。
   ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦍᦲᧉ ᦌᦴᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᦹᧈ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦈᧅ ᦅᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦺᦋᧉ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦆᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦑᧂ ᦔᦲ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦅᦱᧈ ᦉᧂ ᦵᦵᦏᧄ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦃᧅᧈ、ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ。
   ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦹᧉ ᦟᦲᧃᧈ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)