new tai | old tai | 中文

ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ

作者: 时间:2016-04-01 10:00:00

 

  ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ              ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ
   ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧗ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦂᦸᦰ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ,ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦣᦲᧄ ᦃᦸᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦑ ᦶᦋᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦣᦲᧄ ᦃᦸᧂ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦑ ᦶᦋᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ,ᦑᦱᧄ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ, ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᧒ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ,ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ  ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ,ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ,ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦕᦸᧈ ᦵᦵᦟ ᦠᧃ ᦂᧃ,ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦣᦱᧄᧈ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦵᦀᧄᧉ ᦵᦵᦡᧂ,᧒ ᦝᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦺᦑ ᦶᦋᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦀᧁ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ“ ᦣᦸᧃᧉ、ᦺᦑ、ᦓᧄᧉ、ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᦱᧉ ᦞᦱᧂ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ、 ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ、ᦑᦱᧂ ᦵᦑᧁ ᦞ ᦏᦳ ᦁᧃ“᧔ ᦉᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ”。ᦑᦱᧂ ᦣᦲᧄ ᦃᦸᧂ ᦍᦱᧁ ᦷᦍᧆ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ  ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦗᦱᧁ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ,ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦵᦕᧀ ᦅᦲᧈ ᦀᦱᧉ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦀᦻ ᦠᦸᧄ。ᦵᦑᧁ ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦡᦲᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᧑ ᦙᦲ ᧒ ᦝᦱᧅ ᦃᦸᧂ” ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦑᦲᧈ ᦺᦑ ᦶᦋᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦺᦑ ᦟᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦁᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦵᦅᧀ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦵᦖᦲᧃ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ ᧒ ᦷᦎ ᦀᦱᧉ ᦔᦲᧅᧈ ᦵᦠᦲᧃ ᦌᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᦲᧄ ᦚᦱᧅ ᦃᦸᧂ ,ᦠᦱᧅ ᦷᦍᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦣᦲᧄ ᦃᦸᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦵᦞᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ  ᦵᦞᧂ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᧞ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦂᦻ ᦔᦲᧃ  ᦺᦢ ᦐᦱᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᧒ ᦢᦲᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ。
    ᦢᧁᧈ ᦶᦑᧃ ᦺᦆᧈ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ,ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦶᦏᧁ ᦂᦱᧆ ᦶᦏᧁ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ,ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦉ ᦎᦸᧃᧉ ᦷᦠ ᦺᦈ ᧞ ᦞᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᧑ ᦐᦲᧈ。 ᦏᦱᧄ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦟᧅ ᦂ ᦶᦑᧉ ᦞᦱᧈ  ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ  ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ , ᦵᦞᧂ ᦓᦾᧉᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦜ ᦙᦱ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦂᧃ ,ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆ ᦺᦉ ᦺᦜ ᦉᦱᧂᧈ ,ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦵᦈᧆ ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦏᦸᧂ。 ᦢᧆ ᦵᦡᧁ ᦐᦲᧈ,ᦵᦂᦲᧆ ᦍᧂ ᦺᦞᧉ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦍᦳᧂ ᦆᧄ、ᦐᦸᧂ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦕᦲᧅ、ᦐᦸᧂ ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ“ᦐᦸᧂ ᦓᧄᧉ ᦎᦻ”,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦳᧃᧈ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧆ ᦵᦃᦲᧃ ᦡᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦂᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ。ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦉ,ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦐᦲᧄ ; ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦜ,ᦷᦋᧅ ᦺᦋ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦜ ᦃᧁᧉ。ᦓᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧃ ᦷᦠ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦓᧄᧉ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦣᦱᧅ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ !ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᧄᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ,ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦠᦱ ᦗᦸᧅᦃᦸᧃ ᦷᦠ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦡᦲ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ。
    ᦵᦗᦲᧈ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦺᦜ ᦃᧁᧉ ᦵᦞᧂ ᦙᦱ, ᦕᦱᧆ ᦏ ᦐᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦓᧄᧉ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦕᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧓᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ。ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦺᦟᧈ ᦆᦸᧇ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦓᧄᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ  ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟。
(ᦞᦱᧂᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧁ)