new tai | old tai | 中文

ᦃᧃ ᦒᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᧇ ᦠᦻ -ᦖᦻ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ

作者: 时间:2016-03-18 08:15:00

   ᦺᦔ  ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ  ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ  ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᧃ ᦒᦲ ᧒,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦙᦱᧉ ᦟᦲᧉ ᦷᦘᧈ ᦶᦉᧃᧈ ,ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦝᧂ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦩᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ、ᦩᦱᧄ ᦣᧅ  ᦔᦱ ᧞ ᦓᧄᧉ、ᦩᦱᧄ ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦋᦸᧄ“ ᧕ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ、ᦠᦴ ᦣᦴᧉ ᦎᦱ ᦠᧃ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ、ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ、ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ。
    ᦀᦸᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ  ᦅᦸᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦀᦻᧉ ᦷᦤᧂ、ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦙᧆ ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦺᦉᧈ,ᦠᦱᧅ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦓᧃᧉ。ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ“”ᦀᦻᧉ ᦷᦤᧂ ᧞ “ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦍᦲᧃᧈ”ᦌᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ  ᧒ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦉᦲᧅ  ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦆᦹᧃ ᦉ ᦐᦲᧆ ᦎᦲᧆ ᦠᦾᧉ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦠᧃᧉ,ᦈᦸᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦊᦱᧂ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦍᦸᧄᧉ ᦵᦵᦡᧂ ᦌᧄᧉ, ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦢᧁᧈ ᦂᧇ ᦠᦻ!
   ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ ᦟᦳᧅ ᦓᦸᧃ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦏᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦉᦳᧇ ᦖᦱᧅ ᦷᦠ ᦵᦃᧁ ᦎᦻᧈ ᦡᦱᧁ ᦶᦡᧂ ᧕ ᦵᦟᧄᧈ,ᦗᦱ ᦏᦳᧂ ᦛᦻᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦎᦳᧃᧉ,ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦓᦳᧂᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦃᦲᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ  ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ。
    ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦱᧉ ᦟᦲᧉ ᦷᦘᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦑᦲᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧁ ᦵᦞᧆ ᦓᦱᧄ ᧞ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧈ ᦔᦸᧆ ᦒᦲ ᧒ ᦜᧅ ᦆᧄ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ  ᦱ᧒ ᦃᧁᧈᦚᦱᧅ ᦗᦻ ᦕᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦗᦻ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦶᦒᧃᧈ ᦗᧁ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ, ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦡᦾ ᦙᦸᧃᧈ ᦗᧃ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧒᧒ ᦙᦲ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᧘ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦎᦹᧇ ᦶᦎᧃ。
    ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦶᦃᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦕᧆ ᦃᦹᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦜᦲᧂᧈ ,ᦋᦹ ᦎᧁᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦺᦔ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦟᦳᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦃᦸᧇ ᦑᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦑ ᦆᧄᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ :“ “ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦖᦱᧅ ᦙᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦍᦹ ᦙᦱ ᦵᦖᦲᧃ ᦠᦱᧈ ᦚᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦔᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦎᦻ ᦷᦕᧄ ᦕᦱᧈ ᦃᧁᧈ ᦺᦔ,ᦅᦱᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦺᦔ,ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦙᦱ  ᦵᦑᧁ ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ。ᦵᦗᦲᧈ ᦟᦲᧅ ᦞᦲᧃᧉ  ᦙᦸᧅ ᦓᦱᧆ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ,ᦖᦱᧅ ᦙᦸᧅ 、ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦍᦱᧄ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦇᦳᧄ ᦇᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ ᦉᦳᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ。”
   ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦡᦾ, ᦋᦹ ᦎᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦑᦱᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦟᦳᧂ ᦷᦟᧆ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦍᦳᧄ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ “ᦷᦆᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ”。ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦜᦲᧂᧈ  ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᦹᧇ ᦶᦎᧃ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦁᧃ ᦗᦻᦀᦸᧃ ᦚᧂ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦂᦳᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ,ᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ “ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ”。
   ᦔᦲ ᦱ᧙᧗᧙ ᦷᦎ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦞᧆ ᦓᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ  ᦣᧁ ᦷᦏᧅ ᦗᦸᧅ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦷᦆᧇᧈ ᦈᦱᧃᧈ  ᦵᦃᧆᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦗᦻ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᦓᧃᧉ,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ、ᦗᦱᧈ ᦜᦲᧈ ᦷᦆᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃᧈ、ᦵᦃᦲᧁᧈ ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᧞ ᦵᦋᦲ ᦍᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ。ᦑᦲᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦈᦸᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦶᦞᧆ ᦓᦱᧄ ᦷᦆᧇᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦣᧁ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ,ᦚᧂ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ,ᦺᦉᧈ ᦧᦱᧅ,ᦈᦹ  ᦍᦹ ᦙᦸᧅ ᦍᦹ ᦓᦱᧆ ᦙᦱ ᦗᦻ ᦕᦵᦑᧆ ᦣᧁ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦺᦗ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。
    ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦞᧆ ᦓᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᧂ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦗᦸᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦴᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱ ᦂᧃ ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦍᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦺᦞᧉ-ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦐᦽᧈ  ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦚᧂ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ。ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ,ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ  ᦁᧃ ᦚᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦌᦳᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦟᧀᧉ、ᦔᦱᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦟᧀᧉ、ᦶᦏᧁᧈ ᦵᦟᧀᧉ、ᦅᦼ ᦈᦲᧈ ᦵᦟᧀᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦱ᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦻ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ  ᦚᧂ ᦺᦞᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ、ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦚᧂ ᦺᦞᧉ ᦜᦻ、ᦚᧂ ᦏᦲᧈ ᦂᧃ ,  ᦷᦆᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦑᦲᧈᦺᦡ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦡ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦉᦳᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ。
    ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦵᦑᧁ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ “ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᧂ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ”ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦆᦱᧁ ᦑᦱᧂ ᧒ ᦜᧅ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᦹᧇ ᦐᦱ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦜᦲᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦙᦹᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦑᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦗᦸ ᦵᦠᦲᧈ ᦗᧂ ᦡᧂ ᦍᦾᧉ、ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦙᦱᧇ ᦙᦱᧇ。ᦋᦹ ᦎᧁᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦞᦱᧈ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ  ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦙᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ  ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦀᧂ ᦊᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᧅ ᦉᦲᧃᧉ,ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᧁ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦂᧄᧉ ᦵᦂᦲᧅᧈ  ᦔᦲᧃ  ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ。
    ᦈᧅ ᦺᦅᧉ ᦣᦸᧆ  ᦈᦲᧅ ᦡᦾ ᦅᧁᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ,ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦙᦲ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦶᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ  : ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦚᧂ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦂᧅ ᦑᦰ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ !ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ  ᦜᦻ ᦔᦲ ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦾ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦚᧂ ᦖᦱᧅ ᦶᦎᧅᧈ ᦎᦲᧄ ᦌᧄᧉ。
    ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᦹᧇ ᦶᦎᧃ,ᦡᦾ ᦉᦳᧂ ᦅᦸᧂᦰ ᦜᦲᧂᧈ,ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦡᦾ ᦺᦊᧈ、ᦜᦲᧂᧈ、ᦂᦳᧃᧉ ᦠᦽᧉ ᦵᦟᦲᧅ、ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦷᦑᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ,ᦑᦲᧈ ᦈᦲᧅᦅᦸᧂᦰ ᦠᧃᧉ  ᦙᦲ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦗᧂ ᦺᦞᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦗᧂ  ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ,ᦑᦲᧈ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦠᧃᧉ ᦈᦸᧉ ᦖᦱᧅ ᦙᦸᧅ ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦷᦔᧆ ᦺᦉᧈ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦺᦔ ᧒ ᦙᦲ ᦔᦻ。
   ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦗᧂ ᦠᧃᧉ  ᦙᦲ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦠᧃᧉ ᦃᦸᧅ ᦷᦎ“ ᦃᧃ ᦎᦲᦰ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ” ᦺᦉᧈ ᦺᦞᧉ,ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦁᧃ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦗᧂ ᦠᧃᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦔᦲᧃ  118 ᦒᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦸᧃᧉ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ  ᦠᧃᧉ ᦅᦳᧄᧉ ᦝᧃ ᦺᦡᧉ ᧙ ᦎᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ,ᦶᦙᧇ ᦵᦎᧆᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦠᧃᧉ ᧕ 、 ᧖ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ。ᦶᦟᧃᧉ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦋᧃᧈ ᦑᧁᧈ ᦶᦟᧃᧉ,ᦟᧅ ᦵᦎᧆᧈ ᦶᦙᧇ ᦊᦴᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦞᧆ ᦓᦱᧄ。 ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦠᦲᧄ ᦋᦲᧂ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦁᦱ ᦞᦴᧉ ᦒ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦜᦻ ᦓᧅ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᧓ ᦗᦸᧅ、ᦖᦱᧅ ᦓᦱᧆ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦗᦱ ᦺᦉᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧟ ᦑᦱᧃᧈ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦙᦹ ᦵᦀᦲᧆ ᦙᦸᧇ ᦺᦞᧉ,ᦒᦱᧆ ᦠᦱᧃ ᦍᧂ ᦟᦸᧆ ᦜᦸ ᦺᦞᧉ ᧒᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ  ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦑᦲᧈ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᦠᧃᧉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦌᧃᧉ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦶᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ。
    ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦚᧁᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦶᦡᧃ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦠᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦡᦾ ᦠᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒᧓ ᦆᧅ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ  ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦞᦱᧈ ᦶᦈᧂᧉ  ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦣᧇ ᦝᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦓᧃᧉ ᦵᦉᧂᧉ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦓᦻ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒᧓ ᦅᦳᧃ。ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦔᧃᧉ ᦏᦜᦱ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ  ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦸᧂᧉ ᧑,ᦚᦱ ᦌᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦊᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ,ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦁᧃ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦊᦴᧈ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᧄᧉ。ᦟᦸᧆ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦺᦔ , ᦔᦲᧃ ᦣᦸᧂᧈ ᦆᦹ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ ᦍᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑,ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦀᧁ ᦵᦜᧅ ᦅᦱᧂᧈ ᦗᦱᧃ ᦆᧇ ᧞ ᦵᦵᦠ ᦙᦸᧂ  ᦵᦃᧁ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧈ ᦺᦞᧉ,ᦣᦴ ᦺᦐ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦔᦸᧆ ᧑, ᦔᦲᧃ  ᦣᦴ ᦑᦲᧈ ᦶᦙᧇ ᦵᦎᧆᧈ“ ᦙᦱᧁᧈ ᦵᦁᦲ ᦎᦳᧂᧈ”。ᦵᦑᧁ ᦷᦙᧆ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ,ᦅᦸᧉ ᦷᦙᧆ ᦑᦲᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ ,ᦈᦹ ᦠᧃ ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦺᦉᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦈᦲᦰ ᦺᦝ、ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ。
       ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ  ᦓᧄᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧙᧔ ᧘ (1.984),ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᧔᧒ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦔᦻ ᧘ (0.428),ᦈᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦔᦲ ᦱ᧙᧘᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧔ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ  ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ。ᦃᧃ ᦒᦰ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ”ᦔᦲᧃ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦓᦻ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦅᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦔᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦻᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᦱ᧙᧘᧗ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᧞ ᦶᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᧃᧉ。
     ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦑᦲᧈ  ᦟᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦉ ᦗ ᦑᦲᧈ  ᦑᧇ ᦀᦻᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦠᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦺᦖᧈ ᦌᧄᧉ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦋᧈ,ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧇ ᦷᦆ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ  ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ : ᦣᦸᧂᧈ ᦆᦹ ᦑᧇ ᦀᦻᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦍ ᦢᦳᧂᧉ ᦂᦱᧁ,ᦣᦴ ᦏᧄᧉ ᦜᦴ ᦗᧂ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦷᦎ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦆᦲᧂ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦋ。 ᦆᦸᧇ ᦷᦆ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦉᦲᧅ“ᦣᦴ ᦝᦱᧂᧉ ᦙᦸᧅ ᦓᦱᧆ”“ᦑᧇ ᦓᦱᧆ ᦋᦱᧅ”“ᦣᦴ  ᦵᦵᦙᧇ ᦷᦎ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦗ ᦆᧇ ᦊᦻ ᦵᦵᦝᧆ ᦺᦞᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦟᦴᧅ ᦵᦉᦲᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ。
    (ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ/ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦸᧉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ、ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦵᦋᧉ)