new tai | old tai | 中文

ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ : ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦺᦉᧈ ᦡᦾ ᦗᦴ ᦟᦱᧃᧉ

作者: 时间:2016-01-29 17:19:00

  

 ᦅᦳᧃ ᧞ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦺᦉᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ
  ᦅᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ,ᦠᦽᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ”ᦕᦱ 。ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ  ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ。
   ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦅᦸᧂᦰ ᦁᦻᧈ ᦟᧁᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ,ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦛᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂᧈ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ,ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ  ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ、 ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ , ᦆᧇ ᦊᦴᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᧒ ᦗᧃ ᦙᦲ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᦱᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦠᦱᧅ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦈᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᦹᧈ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦞᦱᧈ“ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦺᦉᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧈ ᦡᦲᧃ” ᦓᧃᧉ 。
    ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ。ᦕ ᦂᦱᧃ ᧑ : ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦊᧈ,ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ,ᦷᦆᧄᧈ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ ; ᦕ ᦂᦱᧃ ᧒ : ᦡᦾ ᦙᦸᧃᧈ ᦜᦲᧂᧈ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦡᦾ ᦵᦗᧂ ᦱ᧕ ᦎᦴᧈ ᦏᦹᧂ ᦡᦾ ᦜᦲᧂᧈ ᧗᧕ ᦎᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦌᧄᧉ; ᦕ ᦂᦱᧃ ᧓ : ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᦜᦻ,ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦚᦻᧈ ᧑  ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦆᧅ ᧓ ᦗᧃ ᦢᧅ ᦔᦻ ; ᦕ ᦂᦱᧃ ᧔ : ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦉᦳᧂ,ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦠᦽᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦡᦾ ᦈᦲᧅ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᧒ ᦗᧃ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ  ᦓᧃᧉ。
    ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦵᦵᦑᧉ。ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᧞ ᦺᦔ ᦕᦸᦰ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ ᦶᦑᧆ ᦶᦙᧃᧈ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ ᧔ ᦎᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦆᧇ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦶᦞᧃ ᦶᦍᧂ ᦏᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ,ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᧅ ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦎᦱ ᦖᦱᧂ ᦖᦱᧂ。
     “ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦺᦉᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ” ”ᦔᦲᧃ  ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ  ᦓᧃᧉ,ᦜᦱᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦑᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦗᧃ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂᦰ ᦁᦻᧈ ᦟᦱᧁᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦁᧃ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ,ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᧁᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦈᦸᧂᧈ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦠᦸᧉ、ᦘᦱ ᦉᦱ ᦶᦙᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦹᧇ ᦉᦱᧂᧉ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦀᧁ ᦃᦸ ᦷᦢᧅ、ᦌᦸᧂ ᦗᦱ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦀᦸᧅᧈ  ᦙᦱ。ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦈᦲᧅ ᦡᦾ、ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦣᦸᧂᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦂᦱᧂ ᦡᦾ ᧞ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦎᦲᧃ ᦡᦾ ᦠᦱᧅ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᧞ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ ᦓᧃᧉ。
    ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ,ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦢᧂᧈ ᦛᦻ ᦊᦴᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦉᦳᧂ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦙᦲ ᦏᦹᧂ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,ᦕᦸᧇᧈ ᦶᦕᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦱ᧔ ᦑᦲᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦱ᧙ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ。ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦦᦱᧂᧉ  ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦊᦴᧈ ᦔᦱᧈ ᦑᦱᧉ、ᦟᧁ ᦆᦴ ᦋᦼ、ᦷᦑᧈ ᦍᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᧓ ᦑᦲᧈ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦑᦱᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦉᦲᧃᧈ ᦵᦆᦲᧁ、ᦶᦌᧃᧉ ᦝᦴ ᦋᦸᧂᧈ、ᦙᦱᧉ ᦟᦲᧉ ᦈᦻᧈ、ᦋᦴ ᦟᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦸᦰ ᦂᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦙᦴ ; ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᧁ ᦆᦴ ᦋᦼ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦲᧃ、ᦒᦳᧂᧉ ᦝᦴ、ᦁᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦳᧂᧈ、ᦗᧁ ᦌᦱᧃᧈ ᦈᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ; ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦑᧈ ᦍᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦷᦑᧈ ᦍᦲᧈ ᦉᦴᧈ、ᦀᦻᧈ ᦌᦳᧃᧈ、ᦎᦱᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ。
    ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦔᦳᧃ ᦀ ᦉ ᦶᦈᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦋᧈ ᦖᦸᧃᧈ  ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦓᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ 。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦉ ᦎᦱ ᦞᧆ ᧒᧐ ᦷᦎ ᦉᦸᦰ ᦟᦸᦰ ᦃᧁᧉ ᦷᦋ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᧙᧐ ᦔᦲ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦋᦲᧁ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦗᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦁᦻᧈ ᦟᦱᧁᧉ ᦌᦱᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃᧉ。  ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦎᦸᧃᧈ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ 。ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧒ᦷᦎ,ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦋ ᦀᧁ  ᦵᦙ ᦉᧅ ᦅᧄ ᦂᦲᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ  ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦁᦻᧈ ᦟᧁᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦵᦏᧄ。ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦂᧉ ᦏᦹᧂ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ,ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦈᧁᧉ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ-ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧓ ᦷᦎ,ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ ᦷᦎ  ᦋᦹᧈ ᦍᧂᧉ ᦟᦱᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ “ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ”ᦁᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ。ᦺᦓ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦍᧂᧉ ᦟᦱᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧂᧉ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦔᦲᧃ“ ᦕᦴᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ”,ᦀᧁ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦓᧃᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ“ᦃᦸᧂ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦺᦖᧈ”。ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦁᧃ ᦍᧂᧉ ᦟᦱᧈ ᦙᦱ ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ  ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ  ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦔᦲ ᦓᧃᧉ,ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦈᦸᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦞᦱᧈ “ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧓ ᦷᦎ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᧗ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑”。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦵᦑᦲᧉ ᦷᦅᧉ、ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ、ᦌᦲᧃᧈ ᦌᦲᧈ ᦟᦱᧃᧉ、ᦍᦲᧈ ᦔᦳᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᧞ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧕ ᦷᦎ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦕᦵᦑᧆ ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦍ ᦐᦱᧈ ᦷᦗᧉ ᦉᦹᧈ  ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦑᦲᧈ ᦟᧁ ᦆᦴ ᦋᦼ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦓᦲᦰ, ᦵᦁᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧉ ᦐᦱᧈ ᦷᦗᧉ ᦉᦹᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦔᦲᦰ ᦎᦲᦰ ᦉᧄ ᦙ ᦒᦲ  ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦘᦱᧅ  ᦺᦔ。ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ :“ᦓᦱ ᦢᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ,ᦡᧂᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦟᦱᧆ ᦌᦙ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ!”
    ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ、ᦟ ᦤᦴ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦲᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧈ ᦠᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦘᦱ ᦉᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦟ ᦓᦹᧅ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ。ᦆᦱᧁᧈ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ《ᦓᦲᧉ ᦍᦻ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ》《ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦃᦸᧅ ᦺᦉᧈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ》ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ 、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᧁᧉ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦑᦹᧅ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧇ ᦣᦱᧂᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦁᧃ“ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ、ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦱᧉ ᦃᦱᧁ ᦵᦖᧀ ᦖᦸᧅ、ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ、ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ  ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ 、 ᦉ ᦵᦛᧀ ᦟᦱᧆ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦱᧁ、ᦌᧁ ᦓᦸᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦠᧆ、ᦀᧁ ᦔᦱ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ”ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ “ᦃᦸᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ、ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ 5A、ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦒᦲ ᧑、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦟᦹ ᦵᦉᧂ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ”。
    ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦜᦻ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,ᦶᦢᧅᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦃᦱ  ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦏᦻᧈ ᦷᦣᧇ,ᦅᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦟᦳᧂ ᦅᦸᧂᦰ ᧞ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦡᦲ ᦏᦻᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦏᦱᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦏᦻᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦓᧃᧉ。
    ᦵᦙᦲᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᦱ ᦎᦴ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦗᦸ ᦡᦻ ᦜᦱᧉ ᦆᧄᧈ ᦋᦸᧄᧉ ᦟᦸᧄᧉ,ᦎᦱ ᦞᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦣᦴ ᦵᦑᦲᧈ,ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦶᦡᧂ ᦓᧃᧉ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ  ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦙᦸᧃᧈ ᦦᦱᧂᧉ 。ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦠᦱᧇ ᦢᦳᧂ ᦗᦱ ᦌᦸᧂ  ᧞ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦊᦴᧈ ᦶᦑ ᦓᦱ ,ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦺᦂ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦞᧃ ᦵᦑᧁ ᦢᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ。ᦎᦱ ᦞᧃ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦟᧇ ᦡᦾ ᦃᧁᧉ ᦣᦴ ,ᦉᦻ ᦶᦡᧆ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦉᦱᧂᧈ ᦠᦻ ᦺᦔ,ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦇᦱᧄ ᦎᦱ ᦓᧃᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦠᦻ ᦵᦉ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ ᦠᧃᧉ ᧞ 。 ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦎᦱ ᦢᦱᧃ ᧞ ᦘᦱᧅ ᦠᧃᧉ ᦺᦔ,᧟ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦴᧈ ᧑ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ。
    ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦔ ᦺᦂᧉ ᦣᦲᧄ ᦙᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦣᧄᧈ ᦗᦹᧂ  ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ  ; ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦑᦸᧂᦰ,ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ  ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦅᦳᧃ ᦙ ᦓᦴ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦀᧁ ᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᦰ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ、ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᧞ ᦉ ᦎᦱᧃᧉ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ。ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦏᧃ ᦏᦻ ᦠᦹᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦓᧃᧉ,ᦶᦩᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦋᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦋᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦷᦢᧅ ᦡᦾ  ᦆᦻᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᧞ ᦣᦾᧉ ᦗᧃ ᦶᦉᧃ ᦔᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ ᦓᧃᧉ。ᦓᦱ ᦆᧅ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦡ ᦶᦍᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ,ᦶᦩᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦊᦱ ᦔᧃ ᦍᦱ  ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ ᦈ ᦜᦱᧆ ᦕᦱᧆ ᦕᦻ  ᦓᧃᧉ。
 ( ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ、ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦌᦸᧉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ、ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦵᦋᧉ )