new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓᦱ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦶᦃᧅ ᦶᦂᧁᧉ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ

作者: 时间:2015-07-27 10:31:00

 ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ ᦚᦴᧈ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦺᦔ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦆᧄ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ 。
  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦣᧂ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᧁᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦕᦴᧉ ᦏᧁᧉ ᦕᦴᧉ ᦶᦂᧈ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦱᧂ ᦈᦱᧃᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦆᦸᧂᧉ ᦗᦸᧇ ᦉᦸ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦔᧃᧉ ᦖᦸᧉ 、ᦵᦋᦲᧂ ᦺᦑ、ᦶᦔᧂ ᦔᦲᧈ ᦖᦱᧅ ᦷᦂᧂᧈ ᦎᧁᧉ 、ᦶᦎᧆ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ  ᦂ ᦡᦱᧆ 、ᦎᧄᧈ ᦠᦳᧅᧈ 、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦂ ᦡᦱᧆ 、 ᦶᦔᧂ ᦂᦸᧂ ᦷᦒ。ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦠᦳᧄ ᦙᧅ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧉ ᦺᦃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦍᧂ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ。ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦖᦴᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓᦱ ᦒᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧉ  ᦗᦱ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。
(ᦟᦲ ᦶᦌᧂᧉ ᦍᦳᧂᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)