new tai | old tai | 中文

ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ-ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ

作者: 时间:2015-03-20 17:40:00

ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᧞ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦂᧃ,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ,ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦞ ᦏᦳ ᦺᦘᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦏᦹᧂ ᦂᦳᧂ ᦒ ᦟᦲᧇ ᦔᦸᧂᧈ ᦂᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ、ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦜᧅ ᦆᧄ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦞᧃ ᧑ ᧞ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ、 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ 、ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂ᩵ᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦒᦲ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦔᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦹᧃ ᦙᦱ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦀᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ -ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ,ᦂᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。
      ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ  ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ    
      ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ  ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ,ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦡᦱᧁ ᦺᦉ,ᦍᦱᧄ ᦇᦻ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦅᦸᧉ ᦺᦖᧉ ᦙᦱ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ。ᦟᦲ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦈᧃᧈ  ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧁ ᦏᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ。ᦟᦲ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ:“ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ  ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦇᦻᧈ,ᦺᦆᧈ ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ,ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦸᧂᦰ  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦑᦱᧂᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦞ,ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧅ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᦹᧆ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ。 ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦅᦹᧆ ᦏᦹᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦋᦱᧆ ᦜᦻ,ᦎᦱᧄᦅᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ  ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧉ ᦏᦹᧂ  ᧒、᧓ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ。”
ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ  ᦠᧃ ᦺᦉᧈ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ  ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ。ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦠᧃᧉ,ᦷᦟᧆ ᦅᦱ ᦣᦾᧉ ᦅᧃ ᦔᦻ ᦆᧇ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦏᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦏᦱᧉ ᦟᦳᧅ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦺᦔ,ᦎᧂᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ。
      ᦟᦲ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦋᧂ ᦺᦖᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦟᦹ ᦵᦉᧂ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦠᦲᧃᧉ,ᦍᦲᧃ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦐᦲᧉ ᦞᧃ ᧑ 。”
      ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦵᦵᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᧞ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦌᦱᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ“ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ” 。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦂᧃ, ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ,ᦈᦹ ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ  ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦵᦏᧄ  ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ。
       ᦷᦉᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉᦕ ᦵᦑᧆ
      ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ,ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦑᦲᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦠᧃᧉ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦷᦗᧇ ᦺᦉᧈ ᦈᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧂᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦖᦴᧈ ᧑。ᦙᦲ  ᦕᦴᧉ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ  ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦐᦲ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦅᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ。ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦺᦔ,ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦷᦓᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ,ᦠᦱᧅ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ  ᦙᦲ ᦅᦳᧃ  ᦵᦑᧁ ᦷᦃ ᦵᦵᦧᧃ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦙᦱ。
      ᦵᦑᧁ ᦃᦹᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦡᦾ ᧒、᧓ ᦔᦸᧆ ᦵᦉ ᧟,ᦈᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᧂᧉ ᦅᦸᧉ  ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦃ ᦵᦵᦧᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ  -ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ,ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦞᦱᧈ ᦐᦲᧈ,ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦆᦹᧃ ᦉ ᦡᦳᧂᧉ ᦷᦎᧅ ᦺᦈ。 ᦷᦃ ᦵᦵᦧᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦺᦓ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ,ᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦵᦑᧁ,ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦑᧁ ᦵᦐᦲ ᦔᦻ ᦺᦙᧉ,ᦂᦾᦺᦔ ᦂᦾ  ᦙᦱ ᦗᦸ ᦉ ᦡᧂᧉᦺᦈ  ᦵᦵᦑᧉ。”ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᧓ ᦣᦱᧃᧉ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦱᧂ ᦷᦃ ᦵᦵᦧᧃ ᦺᦉᧈ  ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧃ ᦺᦎᧉ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ ᧗、᧘ ᦣᦱᧃᧉ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦠᧃᧉ ᦕᦸᧈ ᦺᦔ,ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦅᦸᧉ ᦕᦸᧈ ᦠᧃ ᦌᧄᧉ。ᦷᦃ ᦵᦵᦧᧃ  ᦍᦱᧁ ᧒  ᦣᦾᧉ ᦙᦲ, ᦵᦖᦲᧃ  ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦺᦜ  ᦵᦐᦲ ᦔᦻ ᦺᦙᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ  ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦈ ᦠᧆ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦂᦲᧃᧈ 。
      ᦊᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦜᧅ ᧑ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦌᧁ ᦞᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦹᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦑᦹᧅ ᦃᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ,ᦂᦱᧃ ᦃᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦃᦲᧉ ᦙᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦠᦳᧄ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ  ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦃᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦃᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦎᦲᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦠᧃᧉ, ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦷᦔ ᦋᦱᧂᧉ  ᦵᦵᦀᧇ ᦵᦵᦣᧇ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦑᧁ ᦃᧁᧉ ᦔᦱ ᦺᦙᧉᦺᦔ,ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦓᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦉᦳᧅ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦑᦰ  ᦵᦵᦑᧉ。
      ᦵᦞᧂ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ 
      ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ
      ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦁᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦌᦹᧉ ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦊᦱ ᦉᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦛᦱᧃᧈ ᦗᧁ ᦜᦴᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ  ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦃᦻ,ᦌᦹᧉ ᧒ 、᧓ ᦵᦵᦒᧁᧉ ᦺᦔ ᦉᦳᧂᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᧞ ᦅᦸᧉ ᦣᧅᦉ ᦠᦻ ᦡᦲ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧄ。”ᦺᦓ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ  ᦑᦲᧈ ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ  ᦠᧃᧉ ᦷᦆ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦵᦋ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦗᧂ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᦹᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ,ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦣᦸᧇ ᧑ ᦵᦉ ᧟,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦉᦳᧂᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦌᧄᧉ ᧟。
      ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ  ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ  ᦓᧄᧉ ᦦᦱᧂᧉ  ᦙᦲ ᦖᦹᧃᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ,ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦅᦸᧉ ᦺᦊᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦌᧄᧉ。 ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦃᦻ ᦊᦱ ᦑᦱ ᦐᦱᧉ、ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ、ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦉᧂ、ᦵᦉᦲᧉ ᦵᦎᧁᧈ、ᦋᦸᧂᧉ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ  ᦂᦲᧃ ᧞ ᦉᦲᦰ  ᦟᦲᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰᦷᦜᧂ ᦜᦻ。
      ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ  ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦎᦸᧈᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ  ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦸᧉ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ -ᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦑᧁ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦃᦾᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉᦵᦙᦲᧂ  ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ  ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧑。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ-ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦈᦸᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ᧟。ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ  ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、 ᦢᦸᧈ ᦵᦎᧃ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ 。ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ  ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧙᧘ ᦅᧃ(ᦗᦸᧅ),ᦅᦳᧃ ᧖ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ 。ᦵᦵᦎᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ、ᦞᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦠᦱᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。
(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)