new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者: 时间:2015-03-20 17:46:00

ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ,ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ  ᦵᦕᧀ ᦅᦲᧈ ᦀᦱᧉ,ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ,ᦠᦱᧅ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦡᦲᧃᧉ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ,ᦠᦱᧅ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦙᦱ ᦏᦻᧈ ᦔᦳᧂᧈ。(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)