new tai | old tai | 中文

ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ “ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦈᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ”ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦊᧄᧉ ᦑᦸᧂᦰ

作者: 时间:2015-03-02 15:23:00

         

 ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ “ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ ᦈᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ”,ᦠᦹᧉ ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ  ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ。
          ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃᧈ,ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦙᦲᧈ  ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦞᧃ ᦟᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦏᦻ ᦑᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦠᧃᧉ。ᦆᦱᧁᧈ “ᦗᦰ ᦍᦰ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ” ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦔ ᦎᦴ ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ “ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧃᧈ ᦟᦻᧉ” ᦠᧃᧉ ᦙᦱ,ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦐᦸᧂ ᦶᦀᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦒᦱᧆ ᦐᦸᧈ,ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦑᧁ ᦋᦸᧄ ᦺᦗ ᦜᧂ,ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ。ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦒᦱᧆ ᦐᦸᧈ ᦠᧃᧉ,ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦛᧉ ᦒᦱᧆ,ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ、ᦉᦳᧅ ᦃᧂ ᦗ ᦟᧂ。ᦺᦛᧉ ᦒᦱᧆ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦆᦻᧉ ᦺᦔ ᦺᦛᧉ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦓᦱᧂ ᦵᦑ ᦞᦲ。
           ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ  ᦆᦱᧁᧈ “ᦗᦰ ᦍᦰ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ” ᦷᦉᧃ ᦃᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᦲᧄᧈ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ,ᦆᦱᧁᧈ “ᦗᦰ ᦍᦰ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦑᧁ ᦋᦹᧂ” ᦵᦏᦲᧃᧉ ᧟,ᦶᦃᧅᧈ ᦶᦂᧁᧉ ᦋᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦏᦸᧆᧈ ᦷᦣᧇ ᦐᧂᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦞᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ。
(ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦵᦒᦲᧁᧉ       ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)