new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃᦶᦀᧁᧈᦟᦸᧈᦕᦸᧈᦑᦸᧂᦰᦷᦉᧇᦑᦱᧂᦑᦱᧈᦟᦸᦙᧂᧈᦅᦹᧃᦙᦱ

作者: 时间:2015-01-16 16:11:00

ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ 。ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦗᦸᧅ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦵᦵᦏᧉ ᦢᦱᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦗᦸᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱ ᦃᦻ、ᦂᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦀᧁᧉ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂ ᦰᦜᧅ ᦆᧄ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦙᦲ ᧔ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧒᧒ ᦖᦴᧈ、ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᦀᦸᧃᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᧘᧙ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦎᦱᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦙᦲ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦱ᧓ ᦖᦴᧈ、 ᧓ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧙᧖ ᦅᦳᧃ。 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉᦺᦔ ᦌᦹᧉ ᦷᦆ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ。(ᦍᧂᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ)