new tai | old tai | 中文

ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦱᧆ ᦙᧂ ᦅᦹᧃ

作者: 时间:2014-10-10 10:47:00

    ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦙᦹᧉ ᦗᦾ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦱᧆ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦵᦵᦑᧉ,ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧆᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ。ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃᧉ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ :ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᧓᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ  ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒ᦱ; ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦘᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕ ᦔᦳᧃ;ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦞᧃ ᧑ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔᧓。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)