new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-10-22 10:07:30

  ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦋᦲᧄ ᦵᦂᦲ ᦺᦞᧉ ?

  ᦺᦓ ᦓᧄᧉ  ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦍ ᦵᦂᦲ 35% ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ,  ᦺᦓ ᦐᦲᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧉ ᦩᦱᧈ ᦓᦱᧉ。 ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦠᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ, ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦋᦲᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ, ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧈ ᦉᦲᧇ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦲ, ᦺᦓ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ  ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦙ ᦷᦍᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦵᦠᧆᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦋᦲᧄ ᦵᦂᦲ ᦓᧃᧉ ᧞。

 ᦗᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦙᦲ ᦉᧂ ?

 ᦊᦴᧈ ᦗᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦜᦰ、 ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦕᦱ、 ᦌᦱᧂᧈ ᦝᦴᧉ、 ᦶᦖᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦢᦸᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦺᦝ。 ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧆ ᦵᦟᦲᧅ ᦣᦻᧉ, ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦵᦑᦲᧈ, ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦋᧆ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ, ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦹ ᦶᦑᧉ ᦙᦲ ᦉᧂ ᦌᧄᧉ。

 ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦆ ᦍᦹᧅ ᦝᦹᧃᧉ ?

 ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦆ ᦍᦹᧅ ᦝᦹᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦗᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ。 ᦗᦹᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦙ ᦉ ᦖᦳᧆ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦛ ᧟, ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦊᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ,  ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦃᦹᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦛ ᦶᦣᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᧞ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦷᦍᧅ ᦓᦸᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ, ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧄᧉ ᦆ ᦍᦹᧅ ᦝᦹᧃᧉ。 ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦅᦸᧂᦰ ᦺᦝ ᦢᦳ ᦶᦎᧅᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᧞ ᦟᦳᧄ ᦗᦲᧆ ᦋ ᦃᦸᧆᧈ ᦷᦜᧂ ᦗᧆ ᦶᦣᧂ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦆ ᦍᦹᧅ ᦝᦹᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ。      [044] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)