new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦊᧇ ᦷᦆ

作者: 时间:2021-08-27 15:20:28

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦊᧇ ᦷᦆ ᧘ ᦞᧃ。

 ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦵᦊᧇ ᦷᦆ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦊᧇ ᦷᦆ,ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦶᦎᧆ ᦵᦉᦲᧉ、ᦶᦎᧆ ᦉᦲᧃᧉ,ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦵᦊᧇ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦑᧅ ᦵᦉᦲᧉ、ᦶᦎᧆ ᦗᦲᧅ、ᦵᦊᧇ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ。

 ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧅ ᦏᦱᧄ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦖᧃᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦊᧇ ᦷᦆ。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᧅ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ,ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、ᦂᦱᧉ ᦋᧄ、ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。(ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦱᧈ ᦟᦲᧃᧉ)