new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ

作者: 时间:2021-08-27 15:19:31

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦌᧈ ᦃᦼᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦒᦲ ᧗ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒ᦱ ᦷᦎ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦍᦲᧉ ᦋᦸᧉ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦑᦳᧂᧈ ᦷᦝᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧖᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

 ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦵᦍᦲᧉ ᦋᦸᧉ ᦌᦸᧉ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ、ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦙᦲᧉ,ᦶᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ、ᦓᧄ ᦗᦱ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。(ᦟᦲ ᦷᦖᧂᧈ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧃᧉ)