new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-08-20 15:59:06

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ?

  ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦓᧃᧉ, ᦚᦱᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦐᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦗᦱ ᦙᦲ ᦍᧂᧉ ᦶᦎᧃᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ), ᦙᦲ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦙᦲ ᦍᦲᧃᧈ ᦶᦎᧃᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ), ᦚᦱᧉ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦎᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦙᦱ, ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦻ ᦺᦝ ᦙᦰ ᦶᦟᧇ ᦵᦣᦲᧈ ᦶᦟᧂᦰ, ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦆᦹᧃ ᦔᦾᧈ ᦞᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦀᦻ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ, ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧃᧉ ᦺᦖᧉ、 ᦅᦲᧈ ᦺᦅᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ, ᦍᧂ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦉᧂ ᦁᧃ ᦶᦣᧂ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ ᦓᧃᧉ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᧞。

  ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᦰ ᦶᦟᧇ ᦀᦸᧃ, ᦗᦻ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ?

 ᦝᦱᧉ ᦙᦰ ᦶᦟᧇ ᧞ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ, ᦝᦱᧉ ᦙᦰ ᦶᦟᧇ ᦓᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ ᦶᦙᧁ ᦺᦐ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᧓᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ, ᦁᧃ ᦵᦉᧂ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦓᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦶᦙᧁ ᦺᦐ ᦶᦕᧈ ᦺᦔ ᧓᧔᧐ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦡᦻ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦝᦱᧉ ᦙᦰ ᦶᦟᧇ ᦀᦸᧃ, ᦵᦉ ᧟ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦝᦱᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᧞。

 ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᧟ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦣᦳᧂᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ?

 ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᧟ ᦺᦓ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦝᦱᧉ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦖᦲᧅ ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ, ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦖᦲᧅ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ, ᦅᦸᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦙᦲ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦗᦲᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ, ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧂᧈ ᦆᦱᧁ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦉᦲ ᦶᦡᧂ、 ᦃᦸᧂᧈ、 ᦵᦜᦲᧂ、 ᦵᦃᧁ、 ᦵᦜᦲᧃᧉ、 ᦵᦜᦲᧃᧉ ᦵᦡᦲᧅ、 ᦉᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ, ᦅᦸᧉ ᦂᦻ ᦔᦲᧃ ᦣᦳᧂᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᧞。

   [042] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)