new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ

作者: 时间:2021-08-12 16:16:29

2b-1.jpg

  ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ,ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦉᦹᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦳᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧃ。ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ、ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ、ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦳᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧘᧐ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

  ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ ᦎᦱᧈ ᦶᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦙᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᧔ ᦞᧃ ᦠᧃᧉ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ、ᦢᦲᧃ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ、ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦕᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ、ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦢᦲᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ,ᦈᦹ ᦎᦸᧇᧈ ᦅᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦧᦾᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦟᦸᧈ ᦕᧆ  ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ,ᦂᧄ ᦑᦹ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦂᧃ、ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᧇ  ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦕᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦉᦲ ᦜᦲ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦔᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ  ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᧓ ᦔᦲ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ、ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ、ᦷᦏᧈ ᦉᦻ ᦵᦉᦲᧉ、ᦃᧁᧉ ᦷᦜᧂ、ᦖᦱᧅ ᦗᧅ、ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦔᦲ ᧑ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦺᦔ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ。ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦅᦳᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦑᦹᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ  ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦺᦣᧈ ᦓᦱᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦶᦑᧉ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦔᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦶᦏᧄ ᧒ ᦅᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦺᦋᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᧁᧈ ᦉᦸᧃᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦟᦲ ᦨᦱᧂᧈ ᦊᧁᧈ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦕᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦌᦹᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦶᦏᧄ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦅᧃ ᧑,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦵᦆᦲᧈ ᦶᦌᧂᧉ ᦊᦲᧃᧈ、ᦌᦻᧉ ᦉᦴᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦀᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦺᦆᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ  ᦱ᧐ ᦅᧃ。

  ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦉ ᦃᦲᦰ ᦕᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ  ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᧞ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦓᧃᧉ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᧆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦢᦲᧃ  ᦓᧃᧉ ᦟᦴᧈ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。(ᦁᦱᧃᧈ ᦵᦙᧀᧉ)