new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦟᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ

作者: 时间:2021-08-12 16:13:22

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦱᧁ ᦷᦆᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦔᦾᧈ ᦟᦲᧃᧈ ᦁᧃ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᧞ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦞᦻ ᦞᦸᧆ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑。

 ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᧃᧉ ᦙᦲ ᦟᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᧑。ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦲ ᦉᦻ ᦠᦹᧉ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

 ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ,ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦟᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦟᦲᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦞᦻ ᦞᦸᧆ ᦓᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦐᧅ ᦙᦲ ᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧗ ᦣᦸᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦲ ,ᦟᦲᧃᧈ ᦷᦎ ᧑ ᦶᦂᧂ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦀᧁ ᦗᦸᧅ ᦔᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦔ ᧟。(ᦶᦋᧂ ᦍᦲ ᦷᦆᧈ)