new tai | old tai | 中文

ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ

作者: 时间:2021-08-12 16:12:48

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。

  ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦀᧁ ᦚᦴᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦆᦴᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦜᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ《ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ》,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᧞  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ。ᦉᦴᧈ ᦋᦱᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧂᧉ ᦶᦈᧃᧈ ᦷᦗᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ《ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ》ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ,ᦎᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ、ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ、ᦶᦎᧄᧉ ᦖᦻ ᦔᦲᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦈᧇ ᦶᦙᧃᧈ、ᦷᦗᧇ ᦈᦸᧉ ᦑᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦏᦱᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ,ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑  ᦶᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ 。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦔᦳᧃ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᧕ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦕᦸᧇ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑;᧒ ᦓᦲᦰ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦡᦲ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦡᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦈᦹ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦔᧁᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦴᧈ ᧑;᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦘ ᦵᦑᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦠᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ、ᦶᦗᧂ ᦅᦱᧈ、ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ;᧔ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ;᧕ ᦓᦲᦰ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᧞ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦺᦓ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦶᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦓᧃᧉ,ᦔᦾᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦕ ᦖᦱᧃ 。

  ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦖᦴᧈ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦷᦗᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ。

  ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦌᦸᧉ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ、ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦷᦣᧂ ᦶᦉᧆ ᦎ ᦟᦲᧉ ᦉᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ、ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦩᦱᧉ ᦎᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦋᦲᧁᧈ ᦶᦊᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。(ᦝᦳᧂᧉ ᦓᦲᧃᧉ ᦶᦋᧃᧈ、ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ)