new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ

作者: 时间:2021-07-15 15:25:07

  2. ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦱ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦎᦻ

ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦔᦱ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦎᦻ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦍᦱᧄ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦓᧃᧉ ᦶᦤᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦵᦟᧇ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᧞ ᦀᦾᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦡᦲ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦚᦳᧃ ᦖᦱᧅ ᦵᦠᧇ ᦷᦎᧅ、ᦚᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦎᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ,ᦃᦱᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦷᦠ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦡᦻᧈ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧞ ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦔᦱ ᦎᦻ。

 3. ᦕᧃᧉ ᦶᦣᧆ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ

 ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦐᧂᧉ ᦂᧃ, ᦈᧅ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧂᧈ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦵᦟᦲᧅ、ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦜᧉ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦋᦲᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ  ,ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ;ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦎᦹᧃᧉ、ᦜᦳᧄᧈ ᦷᦜᧉ ᦜᦻ、 ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦋᦲᧄ ᦙᧃ ᦷᦟᧂᧈ, ᦔᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦺᦔ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᦲᦰ ᦉ ᦗ ᦃᦸᧂ ᦈᦲᧆ ᦎ ᦞᦲᧃ ᦍᦱᧃ ᦵᦐᦲ ᦓᧄᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ, ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦀᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦱ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦉᦻ ᦶᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦁᦱᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦵᦘᧀᧉ ᦌᦼ ᦅᦱᧁᧈ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦝᦴ ᦌᦸᧃᧈ ᦋᦱᧉ、 ᦆᦸᧂᧉ ᦝᦴ ᦌᦸᧃᧈ ᦓᦱᧉ、ᦝᦴᧉ ᦶᦌᧁᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦓᦱᧉ、ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦌᧃᧈ ᦋᦹ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦱᧉ ᦚᦴᧈ ᦷᦆᧉ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦅᦱᧁᧉ ᦵᦒᧉ ᦌᦸᧃᧈ ᦋᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ 。   [011]  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)