new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ

作者: 时间:2021-07-09 10:08:08

   ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ” ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦹᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ 、ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ 、ᦓᦳᧂᧉ ᦋᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧔᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦵᦌᧁᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ、ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ。ᦈᦱ ᦟᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦓᦾᧉ、ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧔ ᦵᦋᦲᧉ,ᦈᦹ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ、ᦉᦲᧆ ᦊᦱ、ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦋᦲᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ、ᦛᦻ ᦊᦱᧉ、ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ 。 (ᦀᦲᦰ ᦵᦵᦉᧂ ᦍᦸᧆ、ᦩᦱᧂᧉ ᦵᦵᦌᧁ ᦆᦳᧃᧈ)