new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ

作者: 时间:2021-07-02 16:13:08

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦠᧃᧉ,ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᧑。ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦔᦱ ᦕᦸᧃᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦊᦲᧉ, ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦐᦲᧄ ᦵᦎᧆᧈ ᦺᦞᧉ,ᦗᦱ ᦠᦹᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦷᦀᧃᧉ ᦍᦸᧇ,ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ,ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ “ᦚᦱᧃᧈ ᦒᦱᧂᧉ ” ᦎᦻ ᦺᦔ。ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦺᦋᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦺᦡᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦠᦱᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦏᦹᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦡᦴ。ᦵᦠᧆᧈ ᦓᦲᦰ,ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦔᦴ ᦔᦱ ᦇᦱ ᦟᦲ ᦃᦱᧄᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦐᦱᧁ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ。

᧑、ᦃᧅ ᦀᦾᧈ ᦵᦊᦲᧈ,ᦠᦹᧉ ᦔᦱ ᦺᦊᧈ ᦺᦞ

 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦜᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦔᦱ ᦅᦸᧉ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ。ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦀᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦜᧁᧈ,ᦠᦹᧉ ᦔᦱ ᦎᦳ ᦗᦲ; ᦺᦓ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᦲᦰ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦀᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦜᧁᧈ,ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦀᦾᧈ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ; ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦗᦳᧃᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦀᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦜᧁᧈ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦀᦾᧈ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦗᦸᧅ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦓᧃᧉ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦗᦴ ᦙᦱᧅ ᦜᦻ ᧞ ᦵᦵᦍᧂᧈ  ᦀᦾᧈ,ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦀᦽᧈ ᦵᦔᦲᧂ。 ᦶᦏᧄ ᦙᦱ, ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦶᦉᧁᧈ ᦙᦴ ᦈᦲᧃᧈ、ᦍᦴ ᦌᦸᧃᧈ ᦈᦲᧃᧈ、ᦅᦳᧂ ᦶᦟᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ、 ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦌᦼ ᦉᦱᧂ ᦷᦑᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ) ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦾᧈ,ᦠᦹᧉ  ᦔᦴ ᦔᦱ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᧞  ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ , ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦟ ᦤᦴ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ, ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ。  [009]   (ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ )

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ  ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦔᦶᦜ)