new tai | old tai | 中文

ᦉᦱ ᦜᦱᧈ ᦟᦱᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦎᦻ

作者: 时间:2021-07-02 16:12:31

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧞ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦙᦱ ᦔᦱᧈ ᦌᦱᧂ  ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦌᦱᧂ  ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦟᧂ ᦷᦆᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ,ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦎᦻ。

  ᦉ ᦜᦱᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦱᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦠᧁᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ,ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦁᧃ“ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ”ᦓᧃᧉ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᧞ ᦊᦱ ᦊᦱᧉ ᦎᦻ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᧞ ᦃᦳᧆ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ;ᦃᦳᧆ ᦣᦱᧅ ᦷᦀᧈ ᦟᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦲᧂᧈ ᦆᦱᧈ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦾ ᦵᦵᦎᧃ ᦓᧃᧉ ᦀᧁ ᦺᦃ ᦵᦑᧃ  ᦔᦱ ᦟᦳᧇ ᦺᦉᧈ,ᦝᦱᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᧞ ᦷᦀᧈ ᦟᦱᧃᧈ ᦺᦔ;ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦉᧃ ᦟᦱᧉ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦋᦲᧄ,ᦑᦸᧄ ᦚᦳᧃᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᧂᧈ ᦣᦱᧅ ᦎᦱᧅ ᦵᦚᦲ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦷᦜᧂ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦵᦵᦙᧂ。

 ᦕᦴᧉ ᦠᦳᧄ ᦟᦱᧉ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦋᦱᧁ ᦟᦱᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦸ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦎᦻ。 (ᦞᦱᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦷᦟᧉ ᦵᦙᧀ ᦍᦲᧃᧉ)