new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-07-01 17:17:43

 ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦊᧈ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ?

 ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦶᦎᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦁᦱ ᦍᦳ ᦙᧃ ᦙᦲ ᧔᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦲ。

 ᦺᦓ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦣᦱ ?

 ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦋᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦐᧂ ᦡᦲᧃ ᦎᦲᧈ ᦶᦉᧁᧈ、 ᦎᦲᧈ ᦖᦱᧃᧈ᧞ ᦎᦲᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᧓ ᦔᦳᧃ。ᦵᦐᦲ ᦐᧂ ᦡᦲᧃ ᦎᦲᧈ ᦶᦉᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦶᦋᧃᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦶᦋᧃᧉ ᧑, ᦙᦲ ᦌᦻ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦓᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ; ᦎᦲᧈ ᦖᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦎᦲᧈ ᦶᦉᧁᧈ ᧞ ᦎᦲᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦵᦐᦲ ᦐᧂ ᦡᦲᧃ ᧓᧓ ᦗᧃ ᦙᦲ ᦏᦹᧂ ᧒᧙᧐᧐ ᦗᧃ ᦙᦲ,ᦀᦻ ᦞᦳᧆ ᦣᦸᧃᧉ ᦣᦸᧆ ᦱ᧐᧐᧐ ᦎᦴᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧐᧐᧐ ᦎᦴᧈ, ᦺᦓᧈ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦜᧅ ᦓᧄᧉ ᦑᦸᧂ; ᦎᦲᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ, ᦀᦻ ᦞᦳᧆ ᦺᦖᧉ ᦣᦸᧆ  ᧒᧐᧐᧐ ᦎᦴᧈ ᦏᦹᧂ ᧕᧐᧐᧐ ᦎᦴᧈ。

  ᦡᦾ ᦅᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦉᧂ ?

 ᦡᦾ ᦅᦸᧂ ᦙᦲ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦳᧆ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦞᧉ、 ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ, ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦾ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦜᦴ ᦗᧂ。 

  [038] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᧞ ᦔ ᦶᦜ)