new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ

作者: 时间:2021-06-25 17:00:11

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ“ᦗᧁ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦎᧁᧈ” ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᧕ ᦏᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦁᧃ “ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ. ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦓᧃᧉ。

 ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ“ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ”、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ “ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᦋᦱᧈ”“ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ”“ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦔ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦱᧅ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦺᦔ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦸᧉ ᦈᦱᧃᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ“ᦗᧁ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦎᧁᧈ” ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

 ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦱ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦴᧉ ᦍᦸ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ, ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᦂᧇ ᦑᦱᧂ,ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᧉ ᦃᦼᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦋᧈ ᦃᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ。

(ᦟᦲ ᦒᦲᧂᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ、ᦍᧂᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧉ)