new tai | old tai | 中文

ᦎᧂᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦆᦱᧁᧈ ᦵᦣᧃ ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ

作者: 时间:2021-06-25 16:57:11

0602-03JJZK-001-205324-原文件.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ” 。ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦆᦲᧂᧉ ᦌᦼ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦍᦲᧉ ᦋᦳᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧕ ᦑᦲᧈ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)