new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ

作者: 时间:2021-06-25 15:55:21

 ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ?

 ᦡᦳᧆᧈ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦆᦸᧃ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦃᦹᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦃᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᧗᧐᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ, ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᧑ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ “ᦓᦲᧉ ᦅᦴ ᦑᦲᧂᧈ”, ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦋᦱᧆ ᦺᦊᧈ, ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦉᦳᧄ ᦗᦹᧂ ᦡᦳᧆᧈ ᦌᦲᦰ ᦟᦲᧅ, ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦣᧁ ᦶᦩᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦡᦳᧆᧈ ᦑᦸᦰ!

 ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦶᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦓᧃᧉ, ᦔᦲᧃ ᦉᧂ ᧞ ᦈᧅ ᦢᦲᧇᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᦲᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦐᦾ ᧑ ? 

 ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦈᧅ ᦢᦲᧇᧈ ᦟᦳᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦙᧃ ᦓᧃᧉ, ᦅᧃ ᧞ ᦙᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦊᦱ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦑᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦐᧂ ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦺᦔ,ᦅᦳᧃ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦐᦳᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦈᧇ ᦣᦻᧉ; ᦅᧃ ᧞ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦶᦑᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦣᧁ, ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦟᦲᧅ, ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦉᦲᧃᧉ ᦉᦻ ᦵᦟᦲᧆ ᦋᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦓᧃᧉ, ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ ᦺᦡᧉ, ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦶᦂᧃ ᦀᦹᧆ ᦂᦸᧂᧉ ᦜᧁᧉ ᦓᧃᧉ ᦀᦹᧆ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦺᦞᧉ, ᦂᦻ ᦔᦲᧃ “ᦃᧄ ᦀᦹᧆ” ᦺᦞᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞。

  ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ?

 ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦆᦹᧂᧈ ᦐᦽᧈ ᧑ ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ 6378 ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ, ᦵᦀᧁᧉ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦣᦸᧇ ᧑ ᦙᦲ 40075 ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ。 ᦐᦱᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦙᦲ 5.1 ᦷᦂᧆᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ。 ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᦲ 960 ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦲ, ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦘᦳᧄ ᦙ ᦶᦕᧃᧈ ᦡᦲᧃ ᦺᦊᧈ ᦙᦸᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦡᦲᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ 53 ᦁᧃ。

  [037] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)