new tai | old tai | 中文

ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦵᦂᦲ

作者: 时间:2021-05-19 11:13:35

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ ᦀᦸᧃ) 

2. ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦸᧃᧉ ᦷᦉᧅᧈ ᦵᦂᦲ, ᦂᧄ ᦑᦹ ᦡᦽᧉ ᦵᦂᦲ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ

 ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦜᦻ, ᦀᧁ ᦋᦸᧃᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦷᦉᧅᧈ ᦀᧁ ᦵᦂᦲ。 ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦸᧃᧉ ᦷᦉᧅᧈ ᦀᧁ ᦵᦂᦲ ᦓᧃᧉ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦋᦸᧃᧉ ᦺᦐ 2 ᦵᦆᦲᧉ。

 3. ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦂᦲ, ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦉᦳᧅ ᦡᦲ ᧟ ᦅᦾᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦂᦲ

 ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦓᧃᧉ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦂᦲ, ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦈᧂᧈ、 ᦵᦂᦲ ᦛᦱᧃ ᦵᦛᧀᧈ ᦋᦲᧃᧈ、 ᦵᦂᦲ ᦛᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦋᦲᧃᧈ(ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)、 ᦓᧄᧉ ᦖᦲᧈ ᦷᦏᧈ ᦷᦀᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦕᧅ ᦓᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦵᦠᧆ ᦙᧃ、 ᦆᦻ ᦙᦲ (ᦅᧄ ᦠᦸᧉ)、 ᦕᧅ ᦗᦱᧃᧉ ᦋᦹ ᦉᦻᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦷᦟᧆ ᦉᦱ ᦋᦲᧄ ᦛᦱᧃ ᦓᧃᧉ。ᦷᦃᧉ ᦕᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦉᦳᧅ ᧞ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦀᦸᧅᧈ ᦖᦸᧉ ᦓᧃᧉ ᦅᦾᧈ ᦺᦉᧈ ᦵᦂᦲ。 ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ, ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦣᧁ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦎᦸᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦔᧁᧈ, ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ

ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦈᦹᧆᧈ ᦈᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦘᦸᧂᧈ。

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᦎᦸᦰ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ)[005] (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)